POTPREDSJEDNIK

Pjero Baranović

KARMEN HRVATIĆ, dugogodišnja je mlada članica F.D. „Split“ i jedna od osnivača DKD „Diokles“. Sa svojim izloškom „Hrvatska glazba“ sudjelovala je na mnogim filatelističkim izložbama lokalnog, regionalnog i nacionalnog karaktera, a  na mnogim izložbama sudjelovala je i kao koautor izložaka, najčešće sa Pjerom Baranovićem i to na izlošcima: „Tito», „Mozart“,… ili Borisom Čipćićem povodom 85. obljetnice F.D. „Split“. Zbog svojih organizacijskih sposobnosti često je jedna od glavnih i nezamijenjivih u organizaciji izložbi, predavanja, predstavljanja poštanskih maraka… te je najaktivnija članica našeg Društva. Iako mlada, 28 godina, u svom dugogodišnjem aktivnom filatelističkom djelovanju obnašala je odgovorne dužnosti, od člana Upravnog odbora F.D. „Split“ do dopredsjednice DKD „Diokles“. Autorica je desetak prigodnih poštanskih žigova, prigodnih omotnica i dopisnica, ali i stručnih napisa o filateliji objavljenih u raznim publikacijama. Za svoj dosadašnji aktivni rad do sada je nagrađena sa nekoliko društvenih i gradskih priznanja te Pohvalnicom HFS-a.