PREDSJEDNIK

Pjero BaranovićPJERO BARANOVIĆ, rođen je u Splitu 26. lipnja 1976.g., a od svoje pete godine života bavi se filatelijom. Dugogodišnji je član F.D. «Split» te jedan od osnivača našeg Društva, a za svoj aktivni rad do sada je nagrađen Pohvalnicom HFS-a 1995.g., Brončanim znakom HFS-a 1999.g., te inim priznanjima različitih društava i organizacija. U svom dugogodišnjem aktivnom učešću i djelovanju u organiziranoj filateliji obnašao je niz odgovornih dužnosti od člana UO F.D. «Split» i HFS-a, preko predsjednika F.D. «Split» do predsjednika DKD «Diokles». Poznat je kao organizator mnogih klupskih, ali i nekih nacionalnih filatelističkih izložbi, te kao aktivni izlagač na njima. Autor je više desetaka prigodnih žigova, omotnica, dopisnica i maximum karata, stručnih tekstova o filateliji objavljenih u različitim publikacijama, nekoliko izložbenih kataloga od kojih posebno izdvajamo katalog nacionalne filatelističke izložbe «Svjetska baština u RH» te vrlo uspješnog bloka cindarelle napravljenog 2005.g. povodom 1700. obljetnice dolaska cara Dioklecijana u svoju splitsku palaču. Osim toga, dugogodišnji je predlagač poštanskih maraka RH, a u novije vrijeme i maraka Hrvatske pošte Bosne i Hercegovine. U posljednjih nekoliko godina poznat je i kao česti gost medija, posebno radija i televizije. Kao aktivni sudionik većine rasprava o kulturi i turizmu u Splitu održao je i niz javnih predavanja o filateliji. Pjero Baranović posebno je zaslužan za organiziranje gostovanja F.D. «Split» u Boki Kotorskoj i Makedoniji, a njegovoj aktivnosti F.D. «Split» i DKD «Diokles» mogu zahvaliti odlične odnose sa gradskim i županijskim poglavarstvom, HP – SP Split, HP-om Mostar, Hrvatskom maticom iseljenika, HRM-om, različitim kulturnim i društvenim organizacijama i ustanovama, te cjelom splitsko – makarskom metropolijom. Konačno, zahvaljujući njegovoj izuzetnoj aktivnosti i osobnom zalaganju Hrvatska pošta d.d. izdala je prigodnu poštansku marku «1700 godina od mučeničke smrti Sv. Dujma», a grad Split F.D. «Split» uvrstio je u sastav mnogih gradskih delegacija na putu u Mostar, Banja Luku, Makedoniju, Italiju… te ga nagradio Medaljom grada Splita.
Ukratko, danas je ime Pjera Baranovića zaštitni znak organizirane filatelije i kolekcionarstva u Splitu i Splitsko – dalmatinskoj županiji.